یوگا و ستون فقرات سالم ۲

یوگا و ستون فقرات سالم ۲

 

نقش یوگا

قسمت دوم
sotoon21

حال بگذارید ببینیم چه مسائل و مشکلاتی ستون مهره ها می تواند داشته باشد و نقش یوگا در پیشگیری و درمان برخی از آنها چیست ؟ در ابتدا باید این موضوع را روشن کنیم که در جاییکه بافت استخوانی مهره ها دچار بیماری شده یا با یک بیماری تخریب شده، مانند بیماری سل، سرطان یا صدمۀ جدی، بافت های استخوانی از دست رفته را نمی توان با یوگا برگرداند

sotoon22

یوگا به حفظ و بازسازی بافت های معینی کمک می کند، مانند رباط ها که مهره ها را درکنار همدیگر نگه می دارد، مفاصل وشوک گیر های میانشان و عضلات کناری دو طرف مهره ها

sotoon23

یوگا همچنین به صاف کردن انحناهای ستون فقرات کمک می کند، حرکات ستون فقرات در تمام جهات و انعطاف آن را حفظ می کند و فشار را از روی اعصاب بیرون آمده از میان دو مهره بر میدارد
تمام آساناهای یوگا تا حدودی روی ستون فقرات در کنار عملکرد و کاربرد مشخص خودشان کار می کنند. آساناهای خم به عقب، خم به جلو و خم شدن به پهلو ها مشخصاً روی ستون فقرات کار می کنند. حتی آساناهای تعادلی و حالت های نشسته به حفظ عضلات کنار مهره ها کمک می کند

ماتسی اندراسانا و تنوع آن آردها ماتسی اندراسانا، تنها آساناهایی هستند که یک پیچ کامل به تمام ستون مهره می دهند، حالت قفل شدۀ پا و دست نقطۀ اتکایی است برای پیچ

sotoon24

انحنای طبیعی ستون مهره ها در ناحیه گردن رو به عقب است، اما بیشتر وقت ما به کار کردن با سری خم شده به جلو می گذرد. بنابراین ما به بیماری هایی همچون اسپاندیلولیسیس (SPONDYLOLYSIS) گردنی مبتلا می شویم. این بیماری های مربوط به ستون مهره با دادن یک اتکا به گردن پیشگیری و حتی درمان می شوند. جراحان ارتوپدی با استفاده از یک یقۀ حمایت کننده این کار را انجام میدهند یا با خواباندن بیمار روی تخت و ایجاد کشش روی گردن مانند فردی که دار زده می شود. یوگا به طور مأثر با حرکات ساده از این بیماری جلوگیری کرده و آنرا کاهش میدهد، حرکاتی چون پاوان موکت آسانا، بوجانگ آسانا، واجراسانا، شاشانک آسانا، دویکون آسانا، آردها- ماتسیندرآسانا و آساناهای خم به عقب

sotoon25

بیماری دوم مربوط به این ناحیه که با یوگا بهبود می یابد، سردرد تنشی است. به دلیل تنش های ذهنی و تنش های ایجاد شده بر اثر وضعیت بدن، عضلات پشت سر و گردن گرفته و دچار اسپاسم می شوند(می توان آنها را به صورت گره ها و رشته های نازک سفت احساس کرد.)این باعث درد در ناحیه پشت سر می گردد. آساناهایی چون ورزش های گردن و انعطاف که شامل حرکات آزاد گردن می شوند، بار تنش در عضلات گردن را رها می کنند، درحالیکه یوگا نیدرا و شاواسانا تنش های ذهنی و روانی را کم می کنند. این حملۀ دوجانبه به بیماری، با استفاده از تکنیک های سوماتوسایکیک و سایکوسوماتیک، ثابت شده که مأثرترین روش است. تنشهای ذهنی و اسپاسم های عضلانی متقابلاً ناپدید می شوند. درست همانطور که تنش های ذهنی منجر به اسپاسم عضلانی می گردد، همانطور با کم کردن اسپاسم های عضلانی می توان ذهن را از مقداری از تنش در آن رها ساخت

sotoon26

در ناحیه سینه، ستون فقرات به جلو خم شده است؛ و اگر بیش از اندازه خم شده باشد، نتیجه اش تراکم اعصاب ناحیه سینه و فشردگی قفسۀ سینه خواهد بود.این فضایی را که شش ها می توانند در آن منبسط شوند را کم می کند و بازده تنفسی کاهش می یابد.در آسم و برونشیت مضمن خم شدن شانه ها و قوز پشت ایجاد می شود. این نقص ها را میتوان با تمرین دانوراسانا، چاکراسانا، بوجانگ آسانا، ماتسی آسانا و تمرین های دیگر برطرف کرد

sotoon27

مشکل زا ترین ناحیه ستون فقرات، ناحیۀ کمری(پشت) است. مشکلات این ناحیه متعدد هستند. عضلات کنار ستون مهره ها با تجمع تنش های عاطفی، جنسی و قاعدگی، گرفته و دردناک می شوند. آنها با حرکات ناهماهنگ هنگام بلند کردن اجسام سنگین، خم شدن یا رانندگی رگ به رگ می شوند. رباط های ستون فقرات با کشش های شدید یا ضربات هنگام ورزش و غیره پاره می شوند. اگر وزن بدن به دلیل نوعی بیماری به طور مساوی میان دو پا تقسیم نشده باشد در اندام های تحتانی عضلات نامتعادل می شوند. در دیسک ضعیف شده، حلقه ی غضروفی یکی از دیسک های شوک گیر ستون فقرات پاره می شود، به دلیل ساییدگی و پارگی، هسته دیسک (نوکلئوس پالپوزوس) (ماده نیمه جامد ژله مانند بخش مرکزی دیسک) ممکن است بیرون بزند و بر روی ریشۀ عصب فشار وارد کند، و منجر به درد سیاتیک در یک یا هر دو پا گردد. شایع ترین علت کمردرد وضعیت غلط قرارگیری بدن است. ما به خاطر عضلات ضعیف، فقدان ورزش و زندگی کم تحرک، قادر به ایستادن و نشستن درست نیستیم

sotoon28

فرد همچنین از دردهایی که ریشه در ناحیه جلوی بدن دارد، در رنج است هنگامیکه شکم چاق، شل و ول و متورم می شود. ستون فقرات کمری همچون دستۀ یک کیف عمل می کند که محتویات شکم را نگه داشته است. در چاقی محتویات کیف سنگین می شود به دلیل ذخیره چربی اضافی در روده بند یا مِزانتِر. روده بند چینی از (آبشامهٔ شکم)است که روده ها رابه ستون فقرات وصل می کند. در یک فرد چاق، روده بند یکی از انبارهای عمدۀ چربی اضافه است. عضلات شکم در جلو از محتویات کیف حمایت می کنند. اگر این عضلات ضعیف و شل باشند، روده ها به جلو رها می شوند و باعث کشیدن مهره های پشتی می شوند. این هم به نوبۀ خود باعث کمردرد می شود. ذخیره چربی اضافه در دیوارۀ شکم هم باعث کشیدن مهرۀ کمری می شود. در زنان، اگر رحم درست در جای خود قرار نگرفته باشد(به عقب رفته باشد ) یا چسبندگی داشته باشد، ممکن است منجر به درد کمر شود. عفونت لگن هم دلیل دیگری است

sotoon29

بیماری های عمدۀ استخوان های ستون فقرات مانند سل، سرطان و استئومیلیت علل نادر درد ستون فقرات می باشند. بسیاری دیگر از علل شایع درد در ستون فقرات وجود دارد که مطمئناً می توانند با تکنیک های یوگا به طور موفقیت آمیزی تحت کنترل درآیند و اصلاح شوند

آساناهای خم به جلو، عقب و طرفین مفاصل بین مهره ای را به حرکت درمی آورند، عضلات نگهدارندۀ ستون فقرات را وسیع می کنند، رباط ها را تقویت می کنند و اعصاب و رگ های خونی را ماساژ می دهند

sotoon291

انجام دادن این وضعیت ها برای حفظ سلامت مناسب ستون فقرات بخصوص در میانسالی وبعد از آن ضروری هستند. به دلیل اینکه این حفظ و توسعه به طور مساوی در هر دو طرف اتفاق می افتد، احتمال تنش های نامساوی روی ستون فقرات کاهش می یابد. در به اصطلاح سندروم دیسک ضعیف شده شامل سیاتیک، آساناهای خم به عقب ستون فقرات تحتانی مانند شالابآسانا، اوشترآسانا، دانورآسانا و بوجانگ آسانا، شبیه به فرمت تمریناتی است که توسط فیزیوتراپیست داده می شود.
شاواسانا کل ساختمان عضلانی را ریلکس می کند

sotoon292

تادآسانا رباط های ستون فقرات را می کشد، فشار بر روی دیسک های بین مهره ای را تسکین می دهد و ساییدگی و پارگی را کاهش می دهد. به همین ترتیب، آساناهای معکوس) سیرشاسانا، ساروانگ آسانا، ویپاریتاکارانی مودرا( نقاط فشار را تغییر می دهند، در جاییکه وزن بدن آورده شده است تا روی مهره های کمری بیافتد. این کار فشار بر روی کمر را کاهش می دهد. بهاستریکا پرانایاما، اودیاناباندا، آگنی سار و ناولی کریا ساختمان عضلانی شکم را تقویت می کنند، چاقی را از بین می برند و در نتیجه فشار ستون فقرات را کم می کنند.

ریلکس کردن در حالت ایستاده را با وضعیت بدنی درست بیاموزیم 

sotoon293

پاها را به فاصله چند اینچ(۱۰ سانتی متر) و به موازات یکدیگر قرار دهید. سپس آگاهی را به کف پاها آورده و به آرامی یک تکان نوسانی به بدن در جهت عقب و جلو بدهید ، طوریکه جلو بر روی انگشتان پا و عقب بر روی پاشنه ها بروید.بدن تاب می خورد و وزن بدن به طور کاملاً طبیعی به جلو و عقب و راست و چپ حرکت می کند. از طریق پاها مستقر شوید، و اجازه دهید آنها وزن را به طور مساوی دریافت کنند

مطمئن شوید که زانوها قفل نیستند و کاسۀ زانوها را به سمت بالا بکشید. اگر به سمت داخل برگشته اند رانها را به سمت بیرون بچرخانید و باسن را سفت کنید

تمرین زیر را می توان در حالت نشسته نیز انجام داد.

sotoon294

حالا، لگن را به جلو و عقب حرکت دهید تا تعادلتان را پیدا کنید و ستون فقرات به راحتی از روی باسن به سمت بالا کشیده شود
شانه ها را بالا و عقب ببرید و و اجازه دهید باز شوند در حالیکه بازوها شل و رها آویخته شده اند

سر و گردن را صاف نگه دارید به طوریکه گوش ها در بالای شانه ها قرار گیرند و سر به آرامی احساس تعادل می کند روی گردن

sotoon295

تصور کنید که طنابی به بالای سرتان وصل شده است و یک نفر دارد سر را از داخل شانه ها بالا می کشد. احساس کنید که چگونه وضعیت بدنی تغییر می کند هنگامیکه این طناب خیالی را آزاد می کنید

در واقع،از بیش از ۸۰٪ تمام موارد کمردرد می توان با استفاده صحیح از روش های ساده یوگایی جلوگیری کرد، یا آن را کاهش داد 

مترجم:پریسا پراور
ویراستار:فر.زنده شاملو
منبع:   www.yogashaastra.in

موسسه یوگای علمی نو

همچنین ببینید

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*