یوگا کودکان

یوگا کودکان

کودکی از زیباترین دوران زندگی ماست. اگر این دوران برای ما در سلامت جسم و روان سپری شده باشد. یوگای کودکان می کوشد تا با پرورش کودکان در فضایی سالم و امن دوران کودکی را رنگ شادی و آرامش دهد. یوگای کودکان برپایه اصول یوگا اما با روشی متفاوت ارایه می گردد زیرا هدف در این جا آموزش غیرمستقیم مفاهیم است ˒ …

ادامه نوشته »

سلامت عاطفی با یوگا کودکان

یوگا مجموعه‌ای کهن ازوضعیتهای فیزیکی بدن، تکنیک های تنفسی و تمرینات آرامبخش است که موجب ارتقاء سلامتی در سطوح مختلف می شود. یوگای کودکان هم از این مشخصه مستثنی نیست. تمرینهای روشمند یوگا فواید اثبات شده فیزیکی، ذهنی و روحی را برای فراگیران خود به همراه دارند. کلاسهای ویژه کودکان موجب می شوند کودکان ونوجوانان احساس بهتری هم از جهت …

ادامه نوشته »