خواص بامیه

بامیه بخورید افسرده نشوید

بامیه قند و چربی خون را کاهش می‌دهد تشابه اسمی، میان خوراکی‌ها هم وجود دارد و البته مثل هر تشابه اسمی دیگر گاهی مصداق این بیت می‌شود که: میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است. یکی از تشابه اسمی‌های معروف در خوراکی‌ها بامیه است. خیلی‌ها با شنیدن کلمه بامیه یاد افطارهای ماه رمضان و …

ادامه نوشته »