آیینگر

معرفی اجمالی آقای آیینگر و سبک یوگا ایشان

قبل از هر چیز بهتر است گزیده ای اجمالی را در مورد یوگا مرور کنیم. یوگا یعنی اتحاد و همبستگی، این اتحاد و همبستگی بین جسم، ذهن و روح است. زمانی که شما مشغول انجام آساناهای یوگا هستید، در حقیقت از جسم، روح و ذهن‌تان هم زمان استفاده می‌کنید. ولی اینجا به یوگا از دید دیگری نگاه خواهیم کرد. اینکه …

ادامه نوشته »