آهن غذاها

خوراکی هایی برای آهنی شدن

    مواد معدنی مختلف از جمله مواردی هستند که باید هر روز وارد بدن شود که انواع مختلفی نیز دارند. هر کدام از این موارد برای بخشی از بدن مفید هستند که نبودشان بیماری های مختلف را به همراه دارد. برای به دست آوردن آهن باید از مواد خوراکی خاصی استفاده کرد که بهترین آنها سبزیجات هستند. سبزی های …

ادامه نوشته »