آمادگی بدن برای زایمان

یوگا و بارداری

 خالقی که به این زیبائی، نظم و دقت؛ و بدین شگفتی، آفرینش و تولید مثل را در وجود انسان ها به ودیعه نهاده است که هرگاه بدان می نگریم، از زیبائی نظم، دقت و رمز و رازش شگفت زده می شویم دوران بارداری، یکی از لطیف ترین و شیرین ترین دوران؛ و در عین حال یکی از دوره های بحرانی …

ادامه نوشته »