آساناها (حرکات فیزیکی یوگا) واسترس

انجام دادن آساناها، تأثیر چشمگیری بر سیستم غدد درون ریز دارند. ما می‌دانیم که غدد درون ریز، از طریق ترشح هورمونهای استرس، نقش مهمی در سازگاری (تطبیق) با استرس، ایفا می‌کنند.
به دلیل رابطه پیچیده‌ای كه بین غدد وجود دارد، عملکرد نامناسب یکی از آنها، می تواند موجب اختلال، در کل سیستم غدد درون ریز بدن شود.

انجام دادن آساناها، موجب هماهنگی در عملکرد سیستمهای گوناگون بدن، که رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند، مانند سیستم گردش خون، اعصاب، تنفس و گوارش، می‌شوند. هرگونه اختلال در ارتباط عملکردی مناسب بین هر کدام از سیستمها، موجب از دست رفتن سلامتی و کارایی و توانایی بدن می شود. بنابراین در این حالت (استرس)، تمام سیستم‌ها فعالانه در تطبیق بدن با شرایط استرس‌زا، نقش بازی می کنند.

تنفس سریع و نامنظم، نشان دهنده تنش، در ذهن وبدن است، در حالیه تنفس آرام و عمیق و منظم، نشان‌دهنده آرامی ذهن وسلامت بدن می باشد. تمرین کردن آسانا، همراه با تنفس آرام و دم و بازدم عمیق، موجب تعادل ذهنی و احساسی می‌شود. در نهایت، تمرین آسانا با آگاهی از بدن و تنفس، ذهن را حداقل طی تمرین، دور از تنش و نگرانی، نگاه می دارد. به هر حال، رهایی‌های كوتاه بین تمرین‌ها، بتدریج موجب تغییرات دائمی در ساختار ذهنی و احساسی می‌شوند. همانطور که ویژگی های ذهنی ما در بدنمان بروز می‌یابد، به همین طریق، وضعیت‌های بدنی حاصل از تمرینات نیز، روی ذهن تاثیر متقابل دارند

همچنین ببینید

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*