یوگا – سفری به درون

اينجا ديوارها و لباس ها سفيدند و سکوت حاکم است. فقط صداي نفس ها به گوش مي رسد و گاهي هم صداي مربي که به آرامي درباره حرکات «آساناها» توضيح مي دهد. کف سالن روي ملحفه هاي سفيد دراز کشيده اند. چشم هايشان را بسته اند و آرام و عميق نفس مي کشند. در حالتي از خلسه، گويا به خواب رفته اند اما در حقيقت ذهن را براي مدت زمان کوتاهي هم که شده به سکوت و آرامش واداشته اند. مربي مي گويد: يوگا هشت مرحله دارد: «آنچه نبايد انجام داد. آنچه بايد انجام داد. حرکت هاي بدني، کنترل نفس، کنترل حواس، تمرکز، تعمق يا مراقبه و خوديافتگي.»

و به اين ترتيب اينجا سفري آغاز مي شود. سفري از روي نياز، درد، کشف معنا و شوق يافتن آرامش.

تفکر مثبت مهمترين رکن يوگاست .اين که فرد در اثر همين تفکر مثبت به يک صفا و خلوص دروني برسد و بدون چشم داشت به ديگران کمک کند، از نگرش صرف مادي به زندگي دست بکشد و همه موجودات را دوست داشته باشد و به آنها عشق بورزد.

دوست داشتن تمام موجودات

روي ديوار يک کلاس آموزش يوگا روي تکه مقواي سفيدي نوشته شده که اصل آموزش يوگا بر اين پند استوار است: «هيچ امکان ندارد کسي يوگي شود، اگر زياد بخورد يا کم بخورد. زياد بخوابد يا کم بخوابد.»

و چند سطر پايين تر اضافه شده: «کسي که در عادت خوردن، خوابيدن، کار کردن و تفريح معتدل باشد، مي تواند به وسيله انجام يوگا تمام دردهاي مادي را از ميان ببرد.»

مردم زيادي هستند که از دردهاي جسماني، مشکلات روحي، تنش هاي عاطفي، بحران هاي خانوادگي و خلأهاي معنوي در رنجند و در جستجوي راهي براي غلبه بر اين رنج ها و مشکلات هستند. برخي شرکت کنندگان کلاس هاي يوگا معتقدند با يوگا مي توان بر اين تنش هاي روحي و مشکلات جسماني غلبه کرد اما واقعاً تکنيک هاي يوگا تا چه حد قادرند آنها را در رسيدن به اين مقصود ياري کند؟!

 «يوگا فرصت شناخت انسان از خود و درونش را به وجود مي آورد و توانايي انجام هر کاري را به او مي دهد.

ضمن آن که به انسان کمک مي کند راه حل هاي درست و منطقي براي مشکلاتش بيابد.» او پيش از انجام حرکات آساناها از شاگردانش که زناني در سنين مختلف هستند مي خواهد خطي را تصور کنند که در يک سوي آن تفکر مثبت در سوي ديگر تفکر منفي و حد وسط آن حالت خنثي قرار دارد. سپس توضيح مي دهد با انجام تکنيک هاي يوگا مي توان ذهن را در هنگام روبرويي با مشکلات، از قسمت خنثي به سمت راست اين خط که تصور مثبت قرار دارد، هدايت کرد.

در همين حرکت ذهن به مثبت ديدن امور و جريانات است که راه حل هاي متعددي براي روبرويي با مشکلات به نظر مي رسد. به قدري که مشکلي که به نظر عظيم و حل نشدني مي آمد، چنان کوچک و قابل حل مي شود که تمام نگراني ها را از وجود شخص عاري مي کند.

 

پخش کننده: آهو – تلگرام

همچنین ببینید

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*