چند راه برای رسیدن به آرامش درون

 • راز آرامش درون خویشتنداری است. انرژی‌های خود را پراکنده نکنید، بلکه آنها را تحت نظر داشته باشید و به طرز مفیدی هدایتشان کنید.
 • راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهید.
 • راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کنید.
 • راز آرامش درون در آسایش درون است. یعنی آسایش جسمانی، عاطفی، ذهنی و معنوی.
 • راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 • راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی‌آفرین را آگاهانه حفظ کنید.
 • این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.
 • راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبود آن قدم بردار.
 • راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی، اما می‌توانی خودت را تغییر دهی.
 • راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت و شاد است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
 • راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 • راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کنید.
 • راز آرامش دورن در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کنید، غذای مناسب بخورید و نفس عمیق بکشید.
 • راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.
 • راز آرامش درون در رفتار آزادانه است. رفتاری که برآمده از خود واقعیتان باشد، نه افکار دیگران.
 • راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندیگ از حق پیروی کنید.
 • راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است. این را بدانید که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
 • راز آرامش درون در گله‌مند نبودن اتس. آنچه دنیا به تو می‌بخشد، در مقابل چیزی است که پیش‌تر به او بخشیده‌اید.
 • راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می‌توانی آنها را به موقعیت تبدیل کنی.
 • راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
 • راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
 • راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.  
 • راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
 • راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانید.
 • راز آرامش درون در بی‌آزار بودن است، هر گز کسی را نرنجان.
 • راز آرامش درون، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها.

همچنین ببینید

داستان های شیوانا : نشانه وجود خطا!

یکی از شاگردان شیوانا صبح زود برای خرید به شهر رفت و غروب خسته و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*