چند راه برای رسیدن به آرامش درون

 • راز آرامش درون خویشتنداری است. انرژی‌های خود را پراکنده نکنید، بلکه آنها را تحت نظر داشته باشید و به طرز مفیدی هدایتشان کنید.
 • راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهید.
 • راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است، گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کنید.
 • راز آرامش درون در آسایش درون است. یعنی آسایش جسمانی، عاطفی، ذهنی و معنوی.
 • راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 • راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی‌آفرین را آگاهانه حفظ کنید.
 • این را بدان که شادی در درون تو جای دارد و نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو.
 • راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبود آن قدم بردار.
 • راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی‌توانی دنیا را تغییر دهی، اما می‌توانی خودت را تغییر دهی.
 • راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت و شاد است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.
 • راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 • راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کنید.
 • راز آرامش دورن در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کنید، غذای مناسب بخورید و نفس عمیق بکشید.
 • راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.
 • راز آرامش درون در رفتار آزادانه است. رفتاری که برآمده از خود واقعیتان باشد، نه افکار دیگران.
 • راز آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندیگ از حق پیروی کنید.
 • راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است. این را بدانید که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
 • راز آرامش درون در گله‌مند نبودن اتس. آنچه دنیا به تو می‌بخشد، در مقابل چیزی است که پیش‌تر به او بخشیده‌اید.
 • راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می‌توانی آنها را به موقعیت تبدیل کنی.
 • راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
 • راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.
 • راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.  
 • راز آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.
 • راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانید.
 • راز آرامش درون در بی‌آزار بودن است، هر گز کسی را نرنجان.
 • راز آرامش درون، کار کردن در کنار دیگران است، نه در مقابل آنها.

همچنین ببینید

یـک لبخنـد تا خوشبـختی راهـست

آیا شما واقعا خوشحال هستید؟ اگر صادقانه بگوییم، بسیاری از ما حتی به خودمان وقت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*