کاهش خستگی

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن و (asana) به معنی وضعیت است.  در این وضعیت ستون مهره‌ها در یک کشش شدید قرار می‌گیرد. تلفظ: Ut-tan-asana درجه دشواری: (۱) روش انجام: در تادآسانا بایستید با بازدم از لگن به سمت جلو و پایین خم شوید. مطمئن شوید که جلو بالاتنه از ناف …

ادامه نوشته »