فوائد یوگا برای کودکان

یوگا کودکان

کودکی از زیباترین دوران زندگی ماست. اگر این دوران برای ما در سلامت جسم و روان سپری شده باشد. یوگای کودکان می کوشد تا با پرورش کودکان در فضایی سالم و امن دوران کودکی را رنگ شادی و آرامش دهد. یوگای کودکان برپایه اصول یوگا اما با روشی متفاوت ارایه می گردد زیرا هدف در این جا آموزش غیرمستقیم مفاهیم است ˒ …

ادامه نوشته »