رهایی از گذشته

یوگا و رها کردن گذشته

معلمین یوگا همواره به شاگردان خود یاد آوری می کنند که در لحظه حال زندگی کنند. بعنوان یک فراگیر، یاد میگیریم که توجه خود را به زمان حال معطوف کرده در حالیکه آینده با چرخش و گردش مقابل ما ظاهر میشود. با تمرکز در لحظه حال بودن احتمالاً آینده بصورت رویای خوش از راه میرسد.   حالا، چگونه با گذشته …

ادامه نوشته »