تقویت همسترینگ

یوگا قدم به قدم – وضعیت خم به جلو ایستاده

انگلیسی: Standing Forward Bend سانسکریت: Uttanasana ترجمه: کلمه اوت (ut) نشاندهنده شدت، (tan) یعنی کشیدن و (asana) به معنی وضعیت است.  در این وضعیت ستون مهره‌ها در یک کشش شدید قرار می‌گیرد. تلفظ: Ut-tan-asana درجه دشواری: (۱) روش انجام: در تادآسانا بایستید با بازدم از لگن به سمت جلو و پایین خم شوید. مطمئن شوید که جلو بالاتنه از ناف …

ادامه نوشته »

بدن را به عقب خم کنید

آيا پيش آمده است كه در بحبوحه انجام تمرين خم به عقب بوده باشيد واحساس كنيد كه میل انجام دادن این کار، در تمام وجودتان جاري شده است. اين حالت موجب مي‌شود كه قلبتان سريعتر بتپد و چشمانتان با دقت بيشتري متمركز گردند. اين حس باعث مي‌شود، شما با تمام نيروي خود، خم به عقب را انجام دهید، تا جاییکه …

ادامه نوشته »