تقویت شکم

دنداسانا یا دانداسانا – وضعیت نشست صحیح

دندا یا داندا (danda) به معنای تکیه گاه است و منظور از دنداسانا وضعیتی است که پایه اجرای سایر آساناهای یوگا است. این وضعیت شروع برخی از وضعیت های نشسته یوگا است. نحوه اجرا: ۱) روی زمین با پاهی صاف و کشیده بشینید. ۲) لنبرها را به سمت پشت بیرون بکشید به طوری که روی دو استخوان نشیمنگاه با وزن …

ادامه نوشته »