انقباضات پوست صورت

یوگا قدم به قدم

فارسی: وضعیت شير غران انگلیسی: Lion pose سانسکریت:Simhasana  ترجمه: این نام از کلمات سانسکریت simha به معنی «شیر» است. همچنین Narasimhasana نامگذاری شده‌است. در سانسکریت Narasimha، آواتار شیر-مرد آمده ‌است. تلفظ: سیم – ها – سا – نا = Sim-ha-sa-na درجه دشواری: (۳) روش انجام: روی زانوهای خود (واجراسانا) روی مت بنشینید. بین زانوها حدود ۴۵ درجه فاصله ایجاد کنید یا به اندازه …

ادامه نوشته »