آروغ

از این کار خودداری نکنید

بادگلو بادگلو کردن با صدای بلند باعث محافظت بدن در برابر اسیدهای معده می‌شود. اگرچه این کار در میان جمع پسندیده نیست. صدای ناشی از این کار در نتیجه خروج سریع گاز از دریچه مری در انتهای گلو است. گازهای بادگلو، ترکیبی از مواد مختلف و همچنین هوایی است که ما هنگام جویدن غذا می‌بلعیم. این گاز حاوی دی اکسید …

ادامه نوشته »