آب گوجه فرنگی

آب گوجه فرنگی

منافذ پوست محل خروج چربي و عرق پوست است. هرچه پوست چرب‌تر باشد، منافذ آن گشادتر است. البته وجود اين منافذ، يك خصوصيت ژنتيكي است… آیا آب گوجه فرنگي براي پوست، خوب است؟ شست وشو با آب سرد و صابون به طور مداوم، منافذ را به طور موقت جمع می کند. استفاده از کرم هایی كه حاوی تركیبات رتینویید هستند …

ادامه نوشته »